CUBI

Kontakta oss

Produkter

Säkerhetsdatablad

                   

      

Putsfärg

Produktinformation CUBI Pulverfärg typ "Fylefärg"

Användningsområde

Pulverfärg för målning av puts och murverk, betong, lättbetong, eternit och korsvirke.
Ett billigt och bra alternativ för putsytor.

Produktbeskrivning

Putsfärgen är en cementbaserad polymerförstärkt  pulverfärg. Miljövänlig. Endast vatten skall tillsättas.
Pulverfärg andas och är vattenavvisande samt har en god vidhäftning mot underlaget. En målad yta med Pulverfärg är lätt att hålla ren.

Tekniska data

Bindmedel:                 Vitcement + polymertillsats.
Åtgång:                     C:a 1 kg/4m2
Kulör:                        Basfärg vit. Infärgning kan ske
                                   Genom tillsats av färgpigment.
Arbetsbar tid:             Ca 1 år.
Användningstemp:     +5o C till c:a +25o C

Arbetsbeskrivning

Underlaget skall rengöras och gammal färg i möjligaste mån borttagas.
Rugga blanka ytor för bättre fäste för färgen.
OBS! Ytan skall förvattnas.
Färgen blandas i förhållande 1 kg färg/ ca 0,8 lit vatten.
Basfärgen är vit. Önskas färg tillsättes färgpigment, begär separat beskrivning.
Appliceringen utförs med pensel, borste, roller eller sprutas på. För bästa resultat skall två färgskikt påföras. Direkt solsken bör undvikas vid appliceringen.
Viktigt är att inte blanda för mycket då Pulverfärg börjar härda direkt när vatten tillsättes.
Torktid 1 timme vid  +15o C.
Lägsta temperatur för målning +5o C.
Använd glasögon och skyddshandskar.